Sisukord

 

 

Eessõna. Neli joogat   7

Tänuavaldused  13

Sissejuhatus  15

 

I osa. Joogafilosoofia

              1.    Jooga on ühtsus  23

              2.    Hinge küsimused  37

              3.    Kuninglik tee ühtsusele  45

              4.    Jooga seitse vaimset seadust  61

 

II osa. Meditatsioon ja hingamine

              5.    Meditatsioon. Rahutu meele vaigistamine  85

              6.    Energia liigutamine. Pranayama ja bandha’d  105

 

III osa. Joogapraktika

              7.    Teadvus liikumises. Joogaasendid  125

              8.    Joogatreeningu seitse vaimset seadust  179

 

Lõpetuseks   199

 

Lugemissoovitusi  203

Register   205

 

 


 

 

 

 

 

Eessõna

 

 

Neli joogat

 

 

 

 

 

 

 

 Sageli otsitakse üht, kuid leitakse midagi muud.

                                                                                          Neem Karoli Baba

 

 

Sõna “jooga” on pärit sanskriti keelest ja tähendab iket või sidet. Jooga on keha, meele ja vaimu ühtsus – sinu individuaalsuse ja kogu universumit juhtiva jumaliku intelligentsi ühtsus. Jooga on olemisseisund, kus elemendid ja jõud, millest koosneb bioloogiline keha, on harmoonilises vastastikmõjus kosmiliste elementidega. Selles seisundis viibides koged suurenenud emotsionaalset, psühholoogilist ja vaimset heaolu ning märkad, kuidas sinu soovid spontaanselt järjest enam täituvad. Joogas – ühtsuses vaimuga – on sinu soovid ja looduse soovid üks. Kui oled koos lõpmatu olemisega osaline loomisprotsessis, kaovad su mured ning sa tunned kergust ja rõõmu. Iseenesest suurenevad intuitsioon, arusaamine, kujutlusvõime, loovus, tähendusrikkus ja eesmärgistatus. Sa teed õigeid valikuid, millest pole kasu mitte ainult sulle, vaid kõigile, keda sinu valikud mõjutavad. Kui Jeesus ütleb Matteuse evangeeliumis: “Minu ike on hea ja minu koorem on kerge,” siis väljendab ta nende sõnadega jooga põhiprintsiipi. Tema vaim on häälestunud kosmilisele vaimule, tema tahe jumalikule tahtele.

 

Traditsiooniliselt on olemas neli jooga vormi: džnjaana, bhakti, karma ja radža. Džnjaana-jooga on mõistmise jooga. Mõistmise jooga on ka teadmise jooga. (Teadus on ennekõike looduse seaduste mõistmine.) Looduse seadused on Jumala mõtted. Teadus on Jumala selgitamine Jumalale Jumala poolt inimese närvisüsteemi kaudu. Teadus ei ole vaimse ärkamise vaenlane, pigem potentsiaalne abivalmis sõber. Tänapäeva teadus ilmutab meile saladuslikku piirideta ala, milles kõik on kõigega vahetult seoses – milles aeg, ruum, mateeria, energia ja informatsioon lahustuvad puhta potentsiaali väljas. See on ala, milles väljendub kõige olnu, oleva ja tuleva mõõtmatu potentsiaal ning eristuvad vaataja ja dekoratsioon, vaatleja ja vaadeldav, teadja ja tuntu.

Mõistmise joogale on upanišaadides viidatud kui “habemenoa terale” ja meid manitsetakse astuma sellel teel ettevaatlikult. Kui jõuame looduse seaduste mõistmiseni, tekib oht upsakaks muutuda. Upsakus toidab egot ja ego varjutab vaimu. Algselt siiras avastusretk viib võõrandumiseni allikast, mille lähedust otsiti.

Tõeliselt suured teadlased on tuntud oma tagasihoidlikkuse poolest, sest tundmatuse saladuste uurimisel ja avastamisel muutub tundmatu veelgi suuremaks ja salapärasemaks. Tagasihoidlikkus viib imetluseni ja see omakorda süütuseni. Süütuse tagasitulek kutsub meid astuma elu helendavasse müsteeriumi ja sellele alistuma.

Teadmiste jooga võib olla imepärane tee, kui oleme küllalt küpsed mõistmaks, et on olemas ahvatlevaid kiusatusi, mis võivad meid ajutiselt intellektuaalse meelelahutuse lõksu püüda.

Teine jooga liik on bhakti – armastuse ja pühendumuse jooga. Bhakti on Jumala armastus, aga ka armastuse väljendumine ja arenemine kõigis sinu suhetes. Jumalik valgus on kõiges elavas ja isegi kõiges selles, mida me peame hingetuks. Oma suhete kaudu teistega avastame oma kõrgema mina. Kui asume sellele teekonnale, võime läbida meeldimise, kiindumuse, ühtekuuluvuse, intiimsuse, alistumise, kire ja ekstaasi astmed, kuni jõuame viimaks uuesti armastuse allika ja elu allika juurde.

Armastuse jooga on imepärane tee, kuid me ei tohi armastust segi ajada enesessesüüvimise, enese tähtsustamise ja enesehaletsusega. Kui keskendud armastusele, mõtled armastusele, väljendad armastust, vastad armastuse kutsetele ja võtad armastuse kõigi oma valikute aluseks, siis praktiseerid bhakti-joogat, armastuse joogat.

Kolmandat jooga liiki nimetatakse karma-joogaks. Karma-jooga ülimaks väljenduseks on äratundmine, et kõik teod kuuluvad Ülimale Olendile. Kui sul on sisemine hoiak, et kõik sinu teod tulevad Jumalast ja kuuluvad Jumalale, siis oled sa karma-joogi. Karma-joogi sisedialoog kõlab nii: “Ma olen igavese lõpmatu olendi tööriist. Iga minu hingetõmme, iga minu tegu on lõpmatuse jumalik liigutus. Minu mõtted ja teod tulevad lõpmatusest ja pöörduvad tagasi lõpmatusse.” Karma-jooga õige praktiseerimine viib iseenesliku eraldatuseni tagajärgedest ja sihikindla hoolikuseni tegude sooritamisel. Sellel teadvusetasandil sooritatud teod ei seo, vastupidi, need teod mõjuvad sulle vabastavalt ja sa oled mõistad spontaanselt, et oled igavene olend kosmilisel teekonnal. Karma-joogid ei tunne ärevust, sest nad ei muretse. Karma-joogi teab, et Jumal sooritab tegusid ja hoolitseb tagajärgede eest.

Neljandat jooga liiki tuntakse radža-jooga nime all ja see on käesoleva raamatu peateema. Radža-joogast räägitakse sageli kui jooga kuninglikust teest, sest see on rikas teadmiste ja kogemuste poolest. Vähese harjutamise järel võib radža-joogaga tegelda iga inimene.

Radža-jooga viib ühtsusele praktikate kaudu, mis suunavad sinu teadvuse sissepoole. Radža-jooga olemuseks on keha, meele ja hinge ühtsus, mis saavutatakse keha-meele koostööd avardavate toimingutega. Need tehnikad äratavad tasakaalu, helduse, jõu ja kasvava keskendunud teadlikkuse isegi keset kaost ja tormi. Nende mõjul paraneb sinu füüsiline tervis ja suureneb vaimne selgus, kuna avardub tajumisvõime. Nende praktikate tulemusel oled sa võimeline kogema suurenenud elujõudu, millega kaasneb suurem vaimne ja füüsiline võimekus. Radža-joogid naudivad elu rohkem, sest vaimustus ja inspiratsioon muutuvad iga-päevaseks kogemuseks.

Radža-jooga abil on sul teiste jooga liikidega kergem tegelda, pingutus on väiksem ja rõõm suurem. Kui tunned end füüsiliselt elujõulisena, emotsionaalselt stabiilsena ja psüühiliselt keskendununa, suureneb sinu võime ja soov armastada ning väljendada siirast kaastunnet. Sa oled paremini võimeline alistuma Jumala tahtele ja alustama mitte kunagi lõppevat teadmisteteed.

Neid, kes tunnevad, et Jumalat on raske leida, julgustame algust tegema selle raamatu põhimõtete järgimisega. Sa avastad, et Jumalat ei olegi raske leida. Jumalat ei ole võimalik vältida, sest Jumal on kõikjal.

 


 

 

 

 

Sissejuhatus

 

 

 

 

 

 

 

Allikat, kust saavad alguse ning kuhu suubuvad maailm ja meel, nimetatakse Reaalsuseks, millel pole algust ega lõppu.

                                                                                                                  Ramana Maharishi

 

 

“Mitte mina pole maailmas, vaid maailm on minus.” See muistsete joogide julge väide väljendab jäävat tõde, et materiaalse universumi, meie füüsiliste kehade ja meie mõtete aluseks on teadvuse piiritu väli. “Mina” selles väites peegeldab muutust otsija sisemuses endassekapseldunud egost avaraks vaimuks. Need esimesed teadvuse uurijad kaardistasid meie jaoks marsruudi, mida järgida – jooga tee. Seda teed mööda me käime.

 

Meil on hea meel, et Läänemaailm aktsepteerib üha enam filosoofiat ja praktikaid, mida tavaliselt seostatakse Idamaadega. Raamatute, loengute ja seminaride kaudu oleme jaganud oma arusaamist ja kogemusi seoses veedade ja joogatraditsiooni tarkusega, sest usume, et nendel teadmistel on universaalne väärtus. Nagu mitte keegi ei väida, et gravitatsioon puudutab ainult Inglismaad, sest Sir Isaac Newton oli inglane, või et Einsteini relatiivsusteooria on põhjendatud ainult Saksamaal, nii arvame, et jooga kaudu saadud sügavad kaemused on väärtuslikud kõigile inimestele sellel planeedil vanusest, soost ja kultuurist olenemata. Aeg ja ruum ei piira jooga printsiipe.

Kuna inimesed meie maailmas peavad end üha suuremal määral ühe globaalse asunduse liikmeteks, siis võnguvad ideed, mis kolmkümmend aastat tagasi leidsid vastukaja vaid vähestes pöörastes sisekosmose uurijates, nüüd meie kollektiivses teadvuses. Vaid vähe aega tagasi kutsusid jooga ja meditatsiooni mainimine tervisliku eluviisi oluliste komponentidena esile skeptitsismi ja tundusid naeruväärsena. Kuid kontseptsioonid, mis lisavad elule väärtust, jõuavad lõpuks inimteadvuse valgusse. Parafraseerides suurt saksa filosoofi Arthur Schopenhauerit, võib öelda, et iga suur idee teeb läbi kolm faasi, enne kui seda aktsepteeritakse. Esimeses faasis lükatakse idee tagasi, teises naeruvääristatakse seda ja kolmandas peetakse enesestmõistetavaks. Kõik väärtuslik, mida jooga annab kehale, meelele ja vaimule, muutub paljudele Põhja-Ameerika ja kogu maailma inimestele järjest selgemaks.

 

Me oleme joogaga tegelnud üle kolme aastakümne. Oma vaimsel teekonnal õppisime varakult tundma erinevate asana’te (joogaasendite), pranayama (hingamisharjutuste) ja meditatsiooni tähtsust teadvuse stabiliseerimisel, viibides pikka aega vaikuses. Meditatsiooni intensiivkursusel “Vaimu ahvatlus” (Seduction of Spirit), mida viime läbi kaks korda aastas Chopra Keskuses, näeme pidevalt, millist kasu toovad need teadvustatud liigutused meie kursusest osavõtjatele, kui nende tähelepanu on iga päev mitme tunni vältel suunatud sissepoole. Käesolev raamat ongi tekkinud meie ja tuhandete kursustest osavõtjate isiklike kogemuste põhjal.

Selles raamatus esitatud informatsioon ja praktikad näitavad sulle teed, kuidas avardada teadlikkust oma individuaalsuse ja maailma vahelisest suhtest. Meie planeet vajab tervendamist ja muutumist. Rahvastikuarvu plahvatusliku suurenemisega paistavad inimese jalajäljed iga päevaga järjest selgemalt silma. Inimesed, kes mõistavad individuaalse ja kollektiivse valiku seost, ei saa ignoreerida sotsiaalset õiglust, majanduslikku ebavõrdsust, ökoloogilist lõhestumist ja kultuurilisi konflikte. Mõnikord võivad meie ajastu väljakutsed näida ületamatud ja üksikisiku tahtest mõjutamatud. Ent me usume, et igaühel on oma igapäevaste valikutega võimalik anda oma panus maailma paremaks muutmiseks. Seitsme vaimse seaduse joogaprogrammi abil suurendad sa oma keha ja meele ühtsust ning harjutad tasakaalu säilitamist ja paindlikkust keset neid väljakutseid. Sinu loomingulisus ja intuitsioon muutuvad sulle kättesaadavamaks ning sa hakkad teadvustama, kuidas sinu mõtted, sõnad ja teod mõjutavad keskkonda ja keskkond neid. Selle teadlikkuse tulemusena annad sa oma panuse ülemaailmse teadvuse kollektiivsesse ärkamisse.

Kogu meie töö aluseks Chopra Keskuses on põhiprintsiip, et teadlikkus on universumis esmane jõud. Teadlikkus annab tõuke mõttele, mõte annab tõuke tegudele. Kõik muutused algavad teadvustamisest – käesoleva situatsiooni teadvustamisest, millegi suurema võimalikkuse teadvustamisest, meis kõigis olemasoleva piiramatu loomingulisuse teadvustamisest, et kiirendada muutusi, mida me tahame enda ja tulevaste põlvkondade jaoks.

Alles hiljuti tundus ebareaalsena, et keelatakse suitsetamine avalikes kohtades ja tubakakompaniid rahastavad suitsetamisest loobumise reklaame, kuid see nihe teadvuses toimus, kui kriitiline hulk inimesi otsustas, et ei salli enam käitumist, mis toob kahju paljudele ja kasu vähestele. Me ennustame, et kui üha enamate inimeste suhtumine “Mis mul sellest kasu on?” asendub samamoodi sisemise hoiakuga “Kuidas ma saan aidata?”, siis näeme individuaalse ja kollektiivse vastutustunde suurenemist seoses valikutega, mis mõjutavad meie planeedi tulevikku. Me loodame, et praktiseerides seitsme vaimse seaduse joogaprogrammi, ei suuda sa vastu panna soovile anda oma panus inimkonna ja maailma tervendamisele ja muutmisele.

 

Esmane vastukaja seitsme vaimse seaduse joogaprogrammile oli nii entusiastlik, et töötasime välja treeningprogrammi nendele, kes tahavad neid teadmisi ja praktikaid oma sõpruskonnas edasi anda. Nii uustulnukad kui ka kogenud joogatreenerid õpivad kogu maailmas, kuidas õpetada teistele printsiipe ja tehnikaid, mis teevad võimalikuks sügava joogatarkuse rakendamise igapäevaelus. Kui oled isiklikult kogenud selle programmi muundavat jõudu ja sul on soov jagada oma teadmisi teistega, oled teretulnud. Koos suudame meie globaalse perekonna liikmetele meelde tuletada, et igaüks meist on suuteline kaasa aitama rahule ja harmooniale maailmas, äratades need omadused iseendas.

 

Armastusega,

Deepak ja David

 


 

 

 

 

I osa

 

 

 

Joogafilosoofia

 


 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Jooga on ühtsus

 

 

 

 

 

 

 

Enesetunnetuseta ei saa me minna meelest kaugemale.

                                                    Jiddu Krishnamurti

 

 

Joogakursuste ja joogakeskuste levik Läänemaailmas on vaieldamatu tõend jooga tõhususe kohta füüsilise heaolu parandamisel. Paljudes Põhja-Ameerika, Euroopa ja Austraalia linnades pakuvad joogastuudiod huvilistele treeninguks laia valikut eri stiile ja tehnikaid. Joogaasendid võivad sind muuta painduvamaks, tugevdada lihaseid, parandada kehahoiakut ja vereringet. Sportlaste treeningukavadesse võimlemisest jalgpallini on nüüd lisatud jooga, sest see pakub harjutusi sihipäraseks lihaste, kõõluste ja liigeste venitamiseks. Spordientusiastid on sageli meeldivalt üllatunud, kui kiiresti võib joogaasendite lisamine tavatreeningule parandada toonust ja seisundit.

Isegi kui jooga praktiseerimisest saaks ainult füüsilist kasu, õigustaks see igati jooga kohta meie elus. Oma olemuselt on jooga aga midagi palju enamat kui hea füüsilise seisundi saavutamise õpetus. See on teadus tasakaalustatud elust, tee inimpotentsiaali täielikuks teostamiseks. Praegusel tormilisel ajal on jooga ankruks, mis hoiab meid rahulikumas maailmas ja võimaldab tänapäeva tehnoloogilises maailmas elaval inimesel säilitada kontakti oma loomupärase inimlikkusega. Jooga võimaldab keskendumist keset möllu.

Jooga peamine eesmärk on elu kõigi kihtide – keskkonna, füüsilise, emotsionaalse, psüühilise ja vaimse tasandi – ühendamine. Sõna “jooga” tuleb sanskritikeelsest sõnast yuj, mille vasted on “ühendus” ja “ike”. Kui talupoeg paneb kaks härga ikkesse, et need veaksid atra, annab see tegu aimu vaimse kogemuse olemusest. Jooga sügavamaks tähenduseks on liit – keha, meele ja vaimu liit, ego ja vaimu liit, maise ja jumaliku liit.

 

Seitsme vaimse seaduse mõju

Seitsme vaimse seaduse joogaprogramm suurendab sinu füüsilist elujõudu, pühib südamest emotsionaalsed blokeeringud, toob rõõmu ja innustust. Deepaki 1994. aastal ilmunud raamat “Edu seitse vaimset seadust”* (The Seven Spiritual Laws of Success), on parandanud miljonite inimeste elu maailmas. “Edu seitse vaimset seadust” väidab, et seitsme kergesti arusaadava põhimõtte abil võib igaüks saavutada harmoonia, õnne ja külluse, kui on valmis omaks võtma teadlikkusel põhineva ellusuhtumise. Meie joogaprogramm viib need seitse seadust ellu teadlikkusel põhinevate printsiipide ja harjutuste abil.

Meil on hea meel, et jooga populaarsus Läänemaailmas kasvab. Isegi kui sind algselt ajendas joogaga tegelema soov kaalust alla võtta või lihaseid arendada, märkad sa kindlasti, et sinu elujõud kasvab ja stress alaneb. Jooga on inimpotentsiaali äratamise praktiline meetod. Sul pole vaja mingitesse põhimõtetesse uskuda, et joogast kasu saada. Vastupidi, regulaarne joogaga tegelemine loob loomuldasa terve tõekspidamiste süsteemi, mis toetub sinu vahetule maailmakogemisele senisest paindlikuma närvisüsteemi kaudu. Tegele joogaga regulaarselt ning sinu meel ja emotsioonid muutuvad.

Jooga on veedateadusena tuntud laiahaardelise India filosoofilise õpetuse keskne osa. Veedad on pärit rohkem kui viie tuhande aasta tagusest Induse jõe oru tsivilisatsioonist ning väljendavad valgustatud tarkade poeetilisi teadmisi universumi päritolust ja elu arengust. Ingliskeelne sõna wisdom (tarkus) on tulnud muistsest germaani sõnast wid, mis tähendab “teadma”. Sõna wid omakorda on tulnud sanskritikeelsest sõnast “veeda”, mis tähendab “väliseid teadmisi”. Veedad väljendavad püsivat tarkust ja jooga on veedateaduse praktiline osa. Jooga on õpetus, mille kaudu inimene pääseb vahetult ligi elutarkusele. Jooga praktiseerijad – joogid – on positiivsete muutuste dünaamiline ja loov jõud. Joogi teab, et tema meel ja keha on alaliselt muutuvas maailmas, tema olemus – hing – asub aga dimensioonis, mis on muutustest väljaspool.

Seitsme vaimse seaduse joogaprogramm on neile, kes tahavad meele avardamiseks keha kasutades viia oma joogaharrastus kõrgemale tasandile. See ongi jooga väärtus, mida on hinnatud läbi aegade – arendada keskendunud teadvuse sisemist seisundit, mida ei häiri elu vältimatu tormakus.

 

Elu kihid

Inimesed on keerukad ja mitmetahulised olendid paljude erinevate kihtidega, kuigi Lääne teaduse vaade inimesele kaldub peegeldama newtonlikku mehhanistlikku vaadet elule, mis näeb inimest eelkõige füüsilise olendina – mõtlema õppinud bioloogilise masinana. Hoolimata faktist, et juba peaaegu sajand tagasi avastas kvantfüüsika, et elu materiaalne mudel on ebatäiuslik, vaatlevad tänapäeva meditsiin ja füsioloogia inimest eelkõige molekulidest koosneva olendina.

Vastavalt sellele valdavalt füüsilisele vaatenurgale ei ole sinu depressiooni põhjuseks mitte sinus pesitsev viha ja nördimus selle pärast, et su abikaasal on suhe sinu parima sõbraga, pigem on see tingitud sobimatust serotoniini tasemest ajus. Tarvitseb üksnes muuta selle neurotransmitteri molekulide taset selektiivse serotoniini tagasihaarde inhibiitoriga ja depressioon kaob. Kui sul on kõrgenenud vererõhk, siis ei põhjusta seda pingestatud suhted liiga nõudliku bossiga, vaid hoopis angiotensiini tase. Kasuta angiotensiini muundava ensüümi inhibiitorit ja vererõhk normaliseerub. Kui sa ei saa öösel magada, siis pole põhjuseks miinustes krediitkaart, vaid sinu aju ei tooda lihtsalt piisava kontsentratsiooniga gamma-aminovõihapet. On mitmeid ravimeid, mis selle puudujäägi kompenseerivad ja sa magad imiku sügavat und.

Selline materialistlik meetod on sümptomite lühiajaliseks leevendamiseks märkimisväärselt tõhus. Kahjuks ei soodusta see ilmselt sügavamat arusaamist elust ning viib harva tervenemise ja muutumiseni, samuti on ravimitel sageli mõni pärssiv kõrvaltoime.

Vaadates elu avaramalt, mitte üksnes puhtalt biokeemiliselt seisukohalt, tuletab jooga meile meelde, et me elame oma elu samaaegselt mitmel tasandil. Jooga olemuseks on leida ühtsus meie mitmekesises paljumõõtmelisuses. Läbi sajandite on suured joogaõpetajad teadvustanud oma kaasaegsetele huvitavat paradoksi, et kuigi mõistuse ja meelte jaoks on maailm igavesti muutuv kogemus, on vormide ja nähtuste lõputu mitmekesisus vaimu seisukohalt lihtsalt mittemuutuva reaalsuse moonutus.

 

Tarkade tark Adi Šankara

Üks mõjukaimaid jooga- ja veedafilosoofia õpetajaid oli üheksanda sajandi tark Adi Šankara. Tuntud kui veedateaduse suurim taaselustaja, kirjeldas ta täpselt elu kihte, mis varjavad olemuslikku vaimset mina. Räägitakse, et 805 pKr sündinud Šankara luges üheaastasena soravalt sanskriti keelt ja kaheksa-aastaseks saades oli läbi lugenud kõik pühad teosed. Viieteistaastaselt hakkas ta kirjutama veedadele kommentaare ja kahekümnesena tunnustati teda kui juhtivat jooga asjatundjat. Ta rajas üle kogu India õppekeskusi üheainsa mõttega peas – aidata inimolenditel elutarkusega ületada oma kannatused. Tema käsitlust tõest nimetati advaita’ks ehk “mitteduaalsuseks”. Šankara õpetuse järgi avaldub üks aluseks olev intelligentsuse väli vormide ja nähtuste mitmekesisusena, mida me nimetame füüsiliseks universumiks.

Kasulik on tunda maske, mille taha teadvus end varjab, et sa võiksid näha aluseks olevat reaalsust. See on suur peitusemäng, mida vaim meiega mängib. Piiramatu teadvuse väli tekitab sensoorse maailma, mis katab kinni aluseks oleva ühtsusekogemuse. Mõnikord saame me aru, et aistingutemaailm üksi ei saa anda meile tõelist rahu ja õnnetunnet ning nii alustame oma teed olemuse piiritut loomust varjavate kihtide paljastamisega. Šankara nimetas neid erinevaid kihte kosha’deks ehk kateteks ja liigitas need kolmeks – füüsiline keha, peenkeha ja kausaalkeha. Meie võime nimetada neid ka kehaks, meeleks ja hingeks. Uurigem siis seda esmast kolmest jaotust ja nende kolmeseid alajaotusi.

 

Füüsiline keha – molekulide väli

Füüsilises maailmas on sul avardunud keha, isiklik keha ja energiakeha. Avardunud keha on keskkond, mis sisaldab sulle kättesaadavat lõppematut energiavaru ja informatsiooni. Iga heli, aisting, vaatepilt, maitse ja lõhn, mille sa keskkonnast endasse võtad, mõjutab sinu keha ja meelt. Kuigi sinu aistingud võivad öelda midagi muud, ei ole selget piiri isikliku ja avardunud keha vahel, mis muutuvad pidevalt ja dünaamiliselt. Iga hingetõmme tuletab sulle meelde pidevat vestlust, mis toimub sinu füüsilise keha ja keskkonna vahel.

See äratundmine nõuab, et sa vastutaksid sinu keskkonnas toimuva eest. Joogina oled sa keskkonnakaitsja, sest tunnistad, et jõed, mis voolavad läbi orgude, ja jõed, mis voolavad läbi sinu veresoonte, on omavahel lähedalt seotud. Vana metsa hingetõmbed ja sinu hingetõmbed on omavahel põimunud. Selle pinnase kvaliteet, milles kasvab sinu toit, on vahetult seotud su kudede ja elundite tervisega. Keskkond on sinu avardunud keha. Sa oled ökosüsteemiga lahutamatult seotud.

Muidugi on sul isiklik keha, see koosneb molekulidest, mis ajutiselt moodustavad sinu rakud, koed ja elundid. Me ütleme “ajutiselt”, sest kuigi sinu keha näib tihke ja püsivana, on ta pidevas muutumises. Teaduslikud uuringud, milles kasutatakse radioaktiivseid isotoope, näitavad veenvalt, et 98% kümnest triljonist kvadriljonist (1028) aatomist sinu kehas vahetatakse igal aastal välja. Sinu maoseina sisemine kiht uueneb iga viie päeva tagant, sinu nahk uueneb iga kuu ja sinu maksarakud muutuvad iga kuue nädala tagant. Kuigi sinu keha näib olevad kindel ja stabiilne, on ta pidevas muutumises.

Suurem osa rakke sinu kehas pärineb toidust, mida sa sööd. Sellele teadmisele jõudes nimetas Šankara füüsilise keha annamaya kosha’ks ehk “toidust katteks”. Terve keha loomiseks ja säilitamiseks pööravad joogid tähelepanu toidule, mida nad söövad, vähendades manustatavaid toksilisi aineid ja suurendades toitvate ainete hulka. Teatud toiduaineid peetakse joogaliku elustiili puhul eriti sobivaks. Sellist toitu nimetatakse sattva’likuks ja see tähendab, et tegemist on keha puhastava toiduga. Neli kõige puhtamat toiduainet, millest joogid lugu peavad, on mandlid, mesi, piim ja ghee (selitatud või). Nende toiduainete söömine iga päev toob kasu keha ja meele ühtsuse loomisele pühendunud inimese kehale, meelele ja hingele. Kui tunnustad seost oma isikliku ja laiendatud keha vahel, siis veendu, et tarbid ainult orgaanilisi piimasaadusi.

Füüsilise keha kolmandat kihti nimetas Šankara pranamaya kosha’ks ehk “eluenergiast tehtud ümbriseks”. Seda korrastavat printsiipi, mis hingab elu biokemikaalidesse, nimetatakse prana’ks. Kehas on viis prana asukohta, mis paiknevad peas, kõris, südames, kõhus ja vaagnas. Need liikumiskeskused suunavad elujõu voolu kehas. Kui prana voolab takistusteta läbi rakkude ja kudede, on inimesel külluses elujõudu ja loovust. Pranayama tehnikatena tuntud jooga hingamisharjutuste eesmärk on äratada ja puhastada keha eluenergiakihti. Me vaatleme neid võimsaid tehnikaid 4. peatükis.

 

Peenkeha – meele väli

Enamik inimesi samastab end oma meele, mõistuse ja egoga, mis on peenkeha osad. Tuntud on 17. sajandi prantsuse filosoofi René Descartes’i lause: “Cogito, ergo sum,” mis tõlkes kõlab: “Mõtlen, järelikult olen olemas.” Inimene arvab ikka, et tema ongi meel, kuid Šankara julgustab meid tunnistama, et peenkeha osad on üksnes hinge kattekihid.

Vastavalt sellele ülesehitusele on meel aistinguliste muljete hoidla. Kui sa kuuled heli, tajud või näed midagi, tunned maitset või lõhna, registreeritakse see aistingukogemus sinu teadvuses olemise tasandil, mida nimetatakse manomaya kosha’ks. Meel liigub tsükliliselt läbi teadvuse erinevate seisundite ja sinu aistingulised kogemused muutuvad koos muutuvate seisunditega. Muljed, mis tulevad sinu teadvusse ärkveloleku ajal, erinevad neist, mis tekivad uneajal. Jooga tuletab meile meelde, et teadvuse erinevates seisundites on reaalsus erinev – meele kihi filtrid on erinevad.

Peenkeha teine kiht on intellekt, mida tuntakse buddhimaya kosha’na. See on meele eristav aspekt. Olgu tegemist otsusega, millist hambapastat kasutada, milline partner valida või missugune maja osta – tegutsemas on sinu intellekt, kes püüab välja selgitada iga sinu valiku plusse ja miinuseid. See kiht ühendab sinu tõekspidamistel ja tunnetel põhinevat informatsiooni, mis mõjutab sinu otsust. Jooga õpetuse järgi on selle mõistusliku kihi ülim eesmärk eristada reaalset ja ebareaalset. Reaalne on see, mis ei kao, ebareaalne aga kõik see, millel on algus ja lõpp. Selle erinevuse tundmine on jooga põhiolemus.

Kolmas peenkeha kiht on ego. Ego on joogas tuntud ahankara’na ehk “mina kujundajana”. Šankara järgi on ego olemuse see aspekt, mis samastab ennast positsiooni ja omandiga. See on sinu minapilt – viis, millisena sa tahad ennast näidata iseendale ja maailmale.

Ego on piiride mahamärkija, kes nõutab omandiõigust, lähtudes mõistetest “mina”, “minu”, “mind” ja “mulle”. Ego otsib turvalisust kontrolli kaudu ja sageli on tal sügavale juurdunud vajadus heakskiidu järele. Enamiku sinu emotsionaalsest valust on põhjustanud solvunud ego, sest miski, mida ta pidas enese kontrolli all olevaks, oli tegelikult väljaspool sinu haldusala.

Peenkehas on kerge ära eksida, sest see on kiindunud rollidesse, suhetesse ja objektidesse, kuid Šankara julgustab meid minema sügavamale. Keha ja meele vabaks laskmine avab võimaluse kogeda üht aspekti enese olemusest, mis on tavapärastest piiridest kaugemal. See on vaimu vald, mida Šankara nimetab kausaalkehaks.

 

Kausaalkeha – puhta potentsiaali väli

Joogafilosoofia järgi on füüsiliseks kehaks nimetatud molekulide välja ja peenkehaks nimetatud mõtete välja aluseks eluvaldkond, mida tuntakse kausaalkeha ehk vaimuvallana. Kuigi me ei saa seda elusfääri tajuda ega mõõta, kutsub see esile meie mõtted, tunded, unenäod, soovid ja mälestused, samuti molekulid, millest koosneb meie keha ja materiaalne maailm. Nagu füüsilisel ja peenkehal, nii ka kausaalkehal on kolm kihti.

Vaimu isiklik ala on kiht, kus külvatakse mälestuste ja soovide seemned. Šankara järgi tuleb iga inimene siia planeedile kindla eesmärgi ja ainulaadsete annetega. Sobivas keskkonnas hakkavad seemned idanema ja sa oled võimeline oma andeid maailmas väljendama. Kuigi tänapäeva materiaalne elumudel väidab, et inimese anded sõltuvad geenidest, võime heita pilgu identsetele kaksikutele ja aru saada, et sama molekulaarstruktuur ei määra indiviidi loomust. Last ootavad emad räägivad, et isegi üsas on erinevatel lastel erinevad kalduvused.

Šankara järgi on igal indiviidil oma ainulaadsete mälestuste ja soovidega hing. Need mälestused ja soovid suunavad sinu elukäiku. Kui hoolitsed oma kaasasündinud andeseemnete eest tähelepanelikult ja eesmärgipäraselt, hakkavad need idanema ja sinu hing leiab eneseteostuse.

Kausaalkeha teine kiht on kollektiivne ala. See ala sunnib sind elama müütilist elu. Jumalad ja jumalannad, kelle elupaik on kollektiivsel alal sinu hinges, soovivad vaid üht – väljendada sinu kaudu oma loovat jõudu. Me kõik oleme kangelaslikul teekonnal otsimas Püha Graali. Teel kerkivad meie ette takistused ja väljakutsed, mis sunnivad meid minema kaugemale enda olemusse.

Need kollektiivsed pürgimused tõlgendatakse arhetüüpseteks lugudeks, mida on edasi antud aastatuhandeid. Näiteks saame Ikarose traagilise loo kaudu teada üleolekutundega seotud riskidest. Isa nõuandeid eirates lendas Ikaros päikesele liiga lähedale, vahast tiivad sulasid ja ta kukkus ookeani. Kui Bill Clinton ja Martha Stewart oleksid tähele pannud oma kollektiivsel alal võnkuvat tarkust, oleksid nad võinud vältida ennustatud valusat lõpptulemust.

Naine, kes tõmbub eemale, kui suhe liiga lähedaseks muutub, elab läbi Daphne müüti, kes Apollo lähenemiskatsetest vabaneda püüdes muutus loorberipõõsaks. Noormees, kes püüab taastada varem edukat perekonnaäri, etendab Iasoni ja argonautide lugu. Lood, mis meie ja meid ümbritsevate inimeste elus lahti rulluvad, on igikestvad.

Müütilised jumalad ja jumalannad on elus ja tunnevad end meie kollektiivsel alal hästi. Me võime märgata kuninganna Juno avaldumisi meie ajastu võimukates naistes – Margaret Thatcheris, Golda Meiris, Hillary Clintonis. Jumalanna Diana näitab oma täna-päevast nägu Jane Goodalli ja Julia “Butterfly” Hilli kaudu. Venus ilmutas end kõige äratuntavamalt Marilyn Monroe’ kaudu ja Dionysos, joobumuse ja liialduste jumal, ilmub kõige sagedamini nähtavale Betty Fordi kliinikust abi otsivas inimhulgas.

Sa oled elav lugu. Teadvusta endale lugusid, mida endast ja oma maailmast jutustad. Võta teadlikult osa oma elu järgmise peatüki kirjutamisest. Jooga julgustab sind avardama oma enesetunnetust, et hõlmata hinge kollektiivset ala. Seal teostuvad inimkonna kõrgeimad püüdlused igikestvate lugude kaudu, mida jutustame iseendale ja oma lastele.

Šankara järgi on sinu olemuse sügavaim aspekt väljaspool aega, ruumi ja põhjuslikkust, kuid sellele vaatamata toob esile silmanähtava universumi. See on vaimu universaalne ala, kus kõik erinevused ühte sulavad. Kuna sellel puhta potentsiaali väljal puuduvad omadused, avaldub ta lõputult mitmekesise vormide ja nähtuste maailmana. Olemise piiritu ookean maskeerib end kausaalse, peene ja füüsilise maailma katetega.

 See asukohatu piiritu maailm on elu allikas ja siht. Jooga julgustab meid keskenduma universaalsele alale, et meisse imbuks tema sügav vaikus ja loovus. Nii säilitame universaalse vaimu vaikuse ja keskendunud teadveloleku ka dünaamiliselt tegutsedes.

 

Šankara nägemus elust on tänapäeval sama kasulik kui sajandeid tagasi. Šankara ulatab heaolu, elujõu ja tarkuse otsijaile kaardi, mis juhib hinge juurde.

Seitsme vaimse seaduse joogaprogramm annab sellele teekonnale kaasa tehnikad. Ükskõik kas oled algaja või juba mõnda aega joogaga tegelnud, see programm on koostatud muutmaks sinu teadlikkust. Marcel Proust on kirjutanud: “Tõeline avastusretk ei ole uute paikade otsimine, vaid uue pilguga nägemine.” Me soovime, et seitsme vaimse seaduse joogaprogramm aitaks sul näha oma keskkonda, keha, meelt ja emotsioone uue nurga alt.

See väike nihe teadvuses võib olla võimas jõud, mis toob su ellu tervenemise ja muutumise. Katseta seda programmi kuu aega ja sa märkad muutusi, mitte ainult joogaasendeid harjutades, vaid kogu elus.