Vaimse tervendamise kunst

 

Kirjastus Suur Puu

 

 

Sisukord

 

 

Harjutuste loetelu / 5

Illustratsioonide loetelu / 11

Sissejuhatus. Mida sa saad teada / 13

 

1. osa. Sissejuhatus vaimsesse tervendamisse ja analüüsi

1. peatükk. Tervendav energia ja teadvus / 23

2. peatükk. Tervendamisoskuste arendamine / 33

3. peatükk. Kaugnägemine ja hinnangu andmine / 40

 

2. osa. Enesetervendamine, kaugtervendamine

ja käte pealepanemine

4. peatükk. Praanaga tervendamine / 51

5. peatükk. Aura tervendamine / 62

6. peatükk. Täpsem aura tervendamine / 74

7. peatükk. Tšakraravi / 82

8. peatükk. Täpsem tšakraravi / 92

9. peatükk. Mentaalne tervendamine / 100

10. peatükk. Käte pealepanemine / 116

11. peatükk. Küsimused ja vastused tervendamise kohta / 130

 

3. osa. Hinge ja vaimu tervendamine

12. peatükk. Karmamustrite tervendamine / 139

13. peatükk. Hinge taastamine / 154

14. peatükk. Vaimu tervendamine / 163

 

4. osa. Heaolu taastamine

15. peatükk. Heaolu eeltingimused / 177

16. peatükk. Heaolu kolm aspekti / 192

Kokkuvõte. Heaolu iga päev / 199

Sõnastik / 203

Bibliograafia / 217

 

 

 

 

 

Harjutuste loetelu

 

 

1. peatükk

Hara-hingamine / 27

Standardmeetod / 29

Praana ühendamise mudra / 31

Jõukeskuste ühendamine ja tasakaalustamine / 32

 

2. peatükk

Täiustatud kavatsuse meditatsioon / 35

Kujuteldav ekraan / 36

Praana mudra / 37

Orgasmilise õndsuse mudra / 38

 

3. peatükk

Kaugnägemine / 42

Kaughindamine / 44

 

4. peatükk

Joogahingamine / 53

Liigeste painduvus / 55

Enesetervendamine praanasidemega / 57

Kaugtervendamine praanasidemega / 59

 

5. peatükk

Eeterliku aura silitamine / 66

Aura nägemine / 68

Oma aura vaatamine / 70

Teise inimese aura vaatamine / 71

Eeterliku aura täitmine praanaga / 72

 

6. peatükk

Pilgu tugevdamine / 74

Aura tervendamine silmitsedes / 75

Yin yu ja yang yu meditatsioon / 79

Aura tervendamine kätega / 80

Täielik aura tervendamine / 80

 

7. peatükk

Keharuumis paiknevate tšakrate tajumine / 87

Tšakra elavdamine / 88

Keskendumine tšakraväljale / 89

Tšakrate tasakaalustamine / 89

 

8. peatükk

Tšakravälja täitmine praanaga / 92

Tšakrate puhastamine / 93

Tšakrate puhastamine partneriga / 94

Täpsem tšakraravi / 95

Tšakraravi värvidega / 98

 

9. peatükk

Mentaalne enesetervendamine praanapintsliga / 102

Teise inimese mentaalne tervendamine praanakarbiga / 103

Kõhupiirkonda toetav mudra / 105

Läbipõlemise ravimine / 107

Jõustamise mudra / 110

Depressiooni ravimine / 111

Hüperaktiivsuse ravimine / 112

Neerukivide ravimine / 113

Haavandilise koliidi ravimine / 114

 

10. peatükk

Vibratsiooniseisundi saavutamine / 119

Empaatia suurendamine resonantsiga / 122

Empaatiline enesetervendamine / 122

Teise inimese tervendamine empaatiaga / 123

Oma suhte tervendamine tervendamise allikani / 124

Enesetervendamine empaatia ja vibratsiooniga / 126

Tervendamine empaatia, vibratsiooni ja silitamisega / 127

 

12. peatükk

Karmakoorma skaneerimine / 144

Karmakoorma vabastamine / 144

Intrusioonide vabastamine / 148

Killustatuse tervendamine / 150

Tšakrate aktiveerimine keharuumis ja selle kohal / 152

 

13. peatükk

Polaarse välja tervendamine / 157

Trišira meditatsioon / 161

Trišira mudra / 161

 

14. peatükk

Iseloomu tervendamine (distsipliin, julgus,

kindlameelsus, kannatlikkus, pikameelsus, kahju mittetekitamine) / 165

Sisemise rahu mudra / 168

Kiirgava vaimu meditatsioon / 171

Vaimse vabaduse mudra / 172

 

15. peatükk

Jah-mudra / 179

Ei-mudra / 180

Tee kindlaks, mis resoneerib / 182

Vastastikuse praanavälja loomine / 184

Üleminek transtsendentse suhte juurde oma elukaaslasega / 185

 

16. peatükk

Hommikupäikese meditatsioon / 192

Meresoolavann jalgadele / 193

Kümneminutiline refleksoloogiline jalamassaaž / 194

Enese aktsepteerimise mudra / 195

Prakriti välja meditatsioon / 197

 

 

 

 

Illustratsioonide loetelu

 

 

Energia ja teadvuse peenväli / 25

Kolm vaadet praana ühendamise mudra’le / 31

Praana mudra / 37, 108, 110

Orgasmilise õndsuse mudra / 39, 104, 107, 145, 149, 151, 158, 171, 185

Joogahingamine / 54

Eeterliku aura silitamine / 67

Aura nägemine / 71

Väiksemad energiakeskused kätes / 77

Tšakravärav / 83

Tšakrad keharuumis / 85

Tervendavate kiirte projitseerimine / 96

Kõhupiirkonda toetav mudra / 106

Jõustamise mudra / 109, 111

Kliendi välja silitamine: ringide tegemine käega / 125

Kliendi välja silitamine: silitamine ja polariseerimine / 126

Aatman ja seitse polaarset välja / 155

Trišira meridiaanid / 159

Trišira mudra / 162

Kannatlikkuse mudra / 167

Sisemise rahu mudra / 169

Kolm südant / 170

Vaimse vabaduse mudra / 172

Jah-mudra / 180

Ei-mudra / 181

Päikesepõimiku akupunktuuripunktid jalgadel / 194

Enese aktsepteerimise mudra / 196

 

 

Selle raamatu materjal ei ole mõeldud asendama professionaalset meditsiinilist või psühholoogilist nõustamist. Ravi osas soovitatakse lugejatel konsulteerida oma arstiga. Kirjastaja ja autor ei võta vastutust võimalike vigastuste eest, mida lugeja võib saada raamatus esitatu kasutamisel, ja soovitavad lähtuda tervest mõistusest, kaaludes teoses kirjeldatud praktikate sooritamist.

 

 

 

 

 

 

 

Sissejuhatus

Mida sa saad teada

 

 

 

Minu töö gruppide ja üksikute klientidega on mulle õpetanud, et enamik inimesi soovib kergesti järgitavat raamatut, mis annab neile kõik, mida on vaja enda ja teiste tervendamiseks. Raamatut “Vaimse tervendamise kunst” on täiendatud, et see vastaks nendele nõudmistele ja enamgi. Sul ei pea olema kogemusi töös energiaga või tervendamisel, et saada sellest kasu. See on suurepärane raamat kõigile, kes on valmis võtma kasutusele külluslikku tervendavat energiat ja teadvust oma keha, hinge ja vaimu taastamiseks ning suurepärase tervise saavutamiseks.

Ma kirjutasin raamatu “Vaimse tervendamise kunst” esimese väljaande üle kolmekümne aasta tagasi ja see on aidanud inimestel enam kui kahekümne viies riigis ohutult ja tõhusalt tegelda tervendamisega. Ometi on selle ajaga palju muutunud. Seepärast olen algset raamatut täiendanud, nii et see käsitleb enamat kui füüsiliste haiguste ravimist. Täiendatud väljaandes on peatükid energeetiliste traumade tervendamisest, samuti peatükid, mis on pühendatud suhete tervendamisele ja heaolu säilitamisele aina keerulisemas ja stressirohkemas maailmas. Samuti kohendasin ja lihtsustasin paljusid algseid tervendamistehnikaid, et teha need lihtsamini kasutatavaks inimestele, kes püüavad tervendada ennast, oma suhteid ja oma kliente.

Raamatu “Vaimse tervendamise kunst” täiendatud väljaanne on jagatud neljaks osaks. Esimeses osas saad teada, kuidas kasutada tervendavat energiat ja teadvust, et aidata abivajajaid. Sa õpid keskenduma jõukeskusele oma füüsilises kehas ja peenväljas. Sa võib-olla ei teadvusta seda, kuid igal inimolendil on peenväli, mis on füüsilise kehaga läbi põimunud. See väli  ̶  ning energia ja teadvus, mis kiirguvad läbi selle  ̶  mängib olulist rolli tervise säilitamisel ja haiguste ravimisel.

Peale oma jõukeskuste avastamise õpid sa nägema ja tajuma oma auravälja. Sa kasutad ka kaugnägemist ja aura hindamist, et hinnata haigusseisundit ja/või karmamustrit, mida tahad tervendada.

Teises osas õpid praana ja aura tervendamise ning tšakraravi tehnikaid. Sa õpid, kuidas aktiveerida tšakraid, keskenduda tšakraväljale ja täita oma tšakraväljad tervendava energiaga. Täpsema tšakraravi juhised õpetavad ravima füüsilisi vaevusi, mille juured on peenväljas. Järgnevates peatükkides õpid kasutama tervendamist vibratsiooniga ja empaatilist tervendamist koos käte pealepanemise tehnikatega, et ravida igasuguseid füüsilisi haigusi.

Kolmandas osas õpid sa tervendama karmahaavu ja energeetilisi traumasid, mis võivad häirida inimese hinge ja vaimu normaalset talitlust. Sa õpid leidma ning vabastama karmakoormat ─ teatud liiki peenenergiat, mis võib inimese püüda ennastpiiravate ja -hävitavate mustrite lõksu.

Neljas osa hõlmab harjutusi ja nõuandeid heaolu suurendamiseks. Tutvustatud on harjutusi, mis suurendavad rahulolu ja taastavad elujõu, samuti sinu võime jagada ja kogeda naudingut, armastust, lähedust ja rõõmu.

Vaimse tervendamise tehnikaid õppides saab sinust maailma tervendamise vahend. Samal ajal rikastavad tervendav energia ja teadvus sinu elu ning suhteid keha, hinge ja vaimu tasandil.

Tervendamine

Vaimseks tervendamiseks vajalik energia ja teadvus kiirgab kogu aeg läbi sinu. Universaalne Teadvus jagab seda külluses kõigile, kes on vastuvõtlikud ja paluvad seda avatud südamega. Raamatust “Vaimse tervendamise kunst” saad sa teada, kuidas tunda neid kahte võimsat jõudu ära ning kasutada keha, hinge ja vaimu tasandil tervendamiseks.

Bhagavad-Gitâst loeme igavese vaimu (Universaalse Teadvuse) kohta: “… kõikjal asuvad Tema käed ja jalad, kõikjal silmad, pead ja suud, kõikjal kõrvad. Tema hõlmab maailmas kõike”.

Vaimset tervendamist võib võrrelda uuenemisprotsessiga, mis toimub pidevalt igas terves inimolendis ja püüab hoida kõiki tervena. Tervendaja roll on olla kliendile vahendaja, kui uuenemisprotsess on katkenud ja tervis häiritud. Tervendaja tegutseb vahendajana, et taastada tervis, harmoonia ja tasakaal nii füüsilises plaanis kui ka energia ja teadvuse peentasanditel. Ta teeb seda, suunates tervendavat energiat ja/või teadvust kliendi peenvälja ja füüsilise keha nendesse osadesse, kus seda on kõige rohkem vaja.

Erinevalt teistest tervendamise vormidest (allopaatia, homöopaatia, kiropraktika jne) põhineb vaimne tervendamine tervendaja võimel suunata tervendavat energiat ja teadvust vahetult kliendile ja kliendi võimel kasutada seda enda tervendamiseks. See on suures osas teadvustamata protsess, mis kasutab kõikides inimestes olemas olevaid uinunud võimeid. Tänapäeva meditsiin püüab muuta tingimusi inimkehas, nii et keha võiks ennast tervendada, kuid puudub arusaam, mis on tervendamine või kust on pärit energia ja teadvus keha, hinge ja vaimu tervendamiseks.

Vaimne tervendaja seevastu saab aru, et tervendamine on midagi palju enamat kui füüsiliste sümptomite kõrvaldamine ja füüsilise tervise taastamine; see on tasakaalu ja harmoonia tagasitoomine. Füüsiline tervis ei saa kunagi olla täielik, kui olend tervikuna ei ole terve ning harmoonias oma sise- ja väliskeskkonnaga.

Terviklik tervis

Vaimse tervendamise eesmärk on suurepärane tervis keha, hinge ja vaimu tasandil. See eesmärk pole midagi niisugust, milleni jõutakse ja mis seejärel unustatakse; tervenemine on protsess. Inimene liigub kas säravalt hea tervise või haiguse suunas. Sellest järeldub, et iga inimene peab võtma endale vastutuse oma tervise eest. Seepärast ei nähta vaimsel tervendamisel klienti haiguse ohvrina. Kliendi käitumist, hoiakuid ja elustiili peetakse olulisteks teguriteks haiguse soodustamisel ja toitmisel. Selle tulemusel nähakse klienti tervendamisel alati keskse tegelaskujuna ja teda kutsutakse üles olema tervendamisprotsessis aktiivne, mitte passiivne.

See tähendab ka, et kui tegemist on tervisega, ei ole enesega rahulolul kunagi kohta, sest inimese seisund ei ole kunagi staatiline. Nii füüsilises kui ka peenkeskkonnas on negatiivseid mõjusid, mis tõukavad inimest haiguse suunas, ja ka positiivseid mõjusid, mis tõukavad teda hea tervise suunas. Tervendaja paneb neid mõjusid tähele ja neile mõeldes püüab muuta negatiivsust ja asendada see tingimustega, mis toetavad head tervist. Tervendaja püüab klienti tervendada kõikidel tasanditel, nii et taastuksid tasakaal ja harmoonia.

Tervendaja suhtumine haigusesse

Vaimsed tervendajad ravivad haigust keha, hinge ja vaimu tasandil. Seepärast ei ole üllatav, et vaimsetel tervendajatel on oma ainulaadne suhtumine tervisesse ja haigusesse. Nad ei näe neid eraldiolevate seisunditena. Nad näevad tervist ja haigust kui sama asja vastandlikke pooluseid, mis erinevad teineteisest üksnes astmelt. Vaimsed tervendajad mõistavad, et need, kes on haiged, on lubanud endal triivida negatiivse pooluse (haiguse) juurde ja leiavad nüüd, et ilma välise abita on võimatu jõuda vastaspooluse (hea tervise) juurde.

Kuna vaimsed tervendajad mõistavad, et tasakaal ja harmoonia on hea tervise olulised aspektid, tunnistavad nad, et haigusi ei põhjusta üksnes haigusttekitavad mikroobid. Need olendid ei ole haiguse peamine põhjus. Haigused, mille põhjuseks mikroobid näivad olevat, on tegelikult sügavamate probleemide sümptomid, mis saavad alguse inimese peenväljast ─ energia ja teadvuse väljast, mis on läbi põimunud füüsilise kehaga ja ümbritseb seda keha, hinge ja vaimu tasandil.

Toit

Erinevad traditsioonid on kirjeldanud peenvälja ehitust erinevalt. Kirjeldusest sõltumata võivad tasakaalutus ja disharmoonia pärineda peenvälja mis tahes osast. Tasakaalutuse ja disharmoonia peamine põhjus on eraldumine hädavajalikust toitumisallikast, kas siis energia või teadvuse kujul. Eraldumine on kõige teravam, kui inimene on eraldatud universaalsest teadvusest ─ vaimse toidu allikast.

Universaalne Teadvus otsib lakkamatult ühendust oma looduga ning võib tagada kõigi üksikolendite tervise ja harmoonia, kui nad tunnevad ära, et hea tervise säilitamiseks on vaja vaimset toitu. Kuid tavaliselt seda ei teadvustata ning seetõttu katkeb ühendus kergesti. Kui ühendus on katkenud, siis on energia ja teadvuse ülekanne piiratud. Kui läbi peenvälja ja füüsilise keha ei voola piisavalt elujaatavat energiat ja teadvust, hakkab inimene libisema negatiivse pooluse (haiguse) suunas, sest ta ei ole võimeline neutraliseerima negatiivsuse välju, mis avalduvad erinevatel tasanditel, sealhulgas füüsilisel tasandil.

Neli tasandit

Tervendaja maailm pulbitseb elust igal tasandil. Ta näeb füüsilist tasandit ja peentasandeid ühe suure, keha, hinge ja vaimu ökosüsteemina ─ mida hoiab tasakaalus KÕIKSUS, Universaalne Teadvus.

Erinevad traditsioonid on andnud neile tasanditele erinevad nimed. Asjade lihtsustamiseks jagan ma universumi neljaks tasandiks vastavalt lääne metafüüsilisele traditsioonile. See traditsioon on suures osas tuletatud muistsest hermetistlikust filosoofiast ning on vastavuses kristlike, jooga- ja tantristlike õpetustega.

Kõige kõrgem tasand on transtsendentse teadvuse tasand, mida nimetatakse vaimseks tasandiks. Seal puutub Universaalne Teadvus kõigepealt inimolendiga kokku. Vaimsest tasandist allpool on inimlik ehk piiratud teadvuse tasand. Mõnikord nimetatakse seda mentaalseks tasandiks. Järgmine on hinge tasand, tundmuste ja tunnete tasand. Viimaks jõuame füüsilise tasandini, mis on füüsilise elu ja mateeria tasand. Meie, inimesed, ulatume üle mõõtmete, olles sillaks vaimse ja kõige madalama, füüsilise aine tasandi vahel.

Hermetism

Hermetismi printsiibid on aluseks vaimsele tervendamisele, samuti harjutustele ja tervendamistehnikatele, mida raamatu “Vaimse tervendamise kunst” täiendatud väljaanne õpetab sooritama. Hermetism tekkis muistses Egiptuses. Räägitakse, et hermetismi andis inimkonnale Thoth, Egiptuse tarkusejumal, keda kreeklased kutsusid Hermes Trismegistoseks. Teda hüüti juba väga varastel aegadel Meistrite Meistriks. Kui Hermes oli olemas, siis on ta tõepoolest esoteerilise tarkuse isa. Tema elu üksikasjad on meie jaoks kaotsi läinud, aga ühe traditsiooni järgi oli ta Aabrahami kaasaegne. Võib-olla oli ta salapärane Melkisedek, kellele Aabraham maksis kümnist ja kellega võrreldi Jeesust, kui tema kohta öeldi “Sina oled igavesti preester Melkisedeki korra järgi”.

Milline tõde ka poleks, andis Hermes meile õpetuse, mis tollest ajast peale on avaldanud mõju filosoofiale ja religioonile. Tema õpetused on tänapäeva õppija jaoks koondatud kokkuvõtlikuks aksioomide kogumikuks “Kybalion”, millest saame teada, et kogu filosoofia toetub seitsmele lihtsale põhimõttele ja et praktiline tervendamine on kõige selgemini mõistetav hermetismi seisukohast.

Esimene hermetismi aksioom väidab, et “KÕIKSUS on meel; Universum on mentaalne”. See ei tähenda, et see, mida me näeme materiaalses maailmas, on illusioon, mida hindud kutsuvad maajaks. Kui hermetist või tervendaja ütleb, et kõik on mentaalne, mõtleb ta, et allikas ─ kõige elava ja elutu kosmiline põhjus ─ on lõpmatu loov meel (sanskriti keeles om).

Inimesed võivad kogeda lõpmatut meelt, kui see avaldub nende vaimus, tajudes ja ennast teadvustades Universaalse Teadvuse kaudu, mis on nende olemuse keskmes.

Teine hermetismi aksioom väidab, et “nagu üleval, nii ka all; nagu all, nii ka üleval”. Meist kõrgemal on kaks tasandit ─ kõrgemat mõõdet ─, mis jääksid meie arusaamisest väljapoole (looriga varjatuks), kui teine hermetistlik aksioom, vastavuse printsiip, ei oleks universaalselt rakendatav. Kuna vastavuse printsiip kehtib kõikidel tasanditel kõikidel aegadel, võivad inimesed hakata mõistma kõrgemaid plaane, uurides madalamaid. Vaimse tervendaja jaoks tähendab see, et samu isiklikke ressursse ja tehnikaid saab kasutada tervendamiseks keha, hinge ja vaimu tasandil.

Kolmas hermetismi aksioom, võnkumise põhimõte, väidab, et “miski ei peatu; kõik liigub, kõik võngub”.

Rakendades võnkumise põhimõtet tervendamisel, võime näha, et ei võngu mitte ainult kõik, mis koosneb energiast ja ainest, vaid et kõikidel võnkuvatel energiaväljadel ja ainel on iseloomulik võnkesagedus, mis on nende eriline tunnus. See tähendab, et energiavälju, mis on osa inimese peenväljast, võivad negatiivselt või positiivselt mõjutada teised väljad, millega nad on vastastiktoimes füüsilises või peenkeskkonnas. Kui inimese võnkeid mõjutada negatiivselt, on tagajärjeks haigus.

Tervendamisprotsess on inimese võnkesageduse korrigeerimise protsess. Me võime seda näitlikustada, mõeldes haigusest kui värinast või ebakorrapärasest võnkumisest. Kui auto rehvid ei ole tasakaalustatud, tekib värin, mis mõjutab rooli. Selleks et seda parandada, peab inimene kontrollima koormuste seadistust ja siis rattad tasakaalustama. Kui tekib värin, võib see lubamatu võnkumine kahjustada auto teisi süsteeme; sama võib juhtuda peenväljas. Haigus ühes piirkonnas võib tekitada haiguse sellega seotud piirkonnas või lähedal asuvas süsteemis. Värin võib samuti alata ühel tasandil ja kanduda üle kõrval asuvale tasandile. Näiteks võib ebakorrapärane võnkumine hinge tasandil, kui seda ei kõrvaldata, kahjustada nii mentaalset kui ka füüsilist plaani.

Neljandat hermetismi aksioomi nimetatakse polaarsuse põhimõtteks. See väidab, et kõik on duaalne; kõigel on kaks poolust; kõigel on oma vastand; sarnane ja erinev on seesama; vastandid on olemuselt identsed, kuid astmelt erinevad; äärmused kohtuvad; kõik tõed on üksnes pooltõed; kõik paradoksid on lahendatavad. Sellest põhimõttest võime järeldada, et vaim ja mateeria on lihtsalt sama asja kaks poolust, ja kõiges, mis jääb nende vahele, on elemente neist mõlemast ja need erinevad üksnes astmelt (st võngetelt). Kui vastandid on tõepoolest identsed ja kui vaim ja mateeria on sama asi (erinedes ainult võnkumise astmelt), siis nad võivad teineteiseks üle minna ning tervendav energia ja/või teadvus (õndsuse kujul) võib positiivselt mõjutada kõike füüsilises maailmas, kaasa arvatud füüsiline keha. Sellest järeldub, et inimene võib kogeda vihkamise muundumist armastuseks, valu muundumist rõõmuks, haiguse muundumist täiuslikuks terviseks. Kuna tervendaja mõistab polaarsuse põhimõtet, võib ta muundada negatiivse energia positiivseks, elujaatavaks energiaks kõikidel tasanditel.

Viies hermetismi aksioom väidab, et kõik voolab välja ja sisse; kõigel on oma tõusud ja mõõnad; kõik tõuseb ja langeb; pöörded vastassuunda avalduvad kõiges; paremale liikumise mõõduks on vasakule liikumise määr; rütm tasakaalustab.

Tervendaja mõistab rütmi seaduspära ja paneb tähele loomulikke rütme, mida leiab kõikjal, eriti neid, mis on temas endas. Ta saab teada, et rütm tasakaalustab, ja nagu ütles suur arst Hippokrates, vastandid ravivad üksteist.

Pannes tähele iseenda rütme ja oma kliendi rütme, võib tervendaja näha värinat mõnes kindlas rütmis ning kohandada tervendavat energiat täpselt selliseks võnkumiseks või doosiks, mis tasakaalustab haiguse või värina, mille ta kliendis avastab.

Kuues hermetismi aksioom väidab, et igal põhjusel on tagajärg; igal tagajärjel on põhjus; kõik juhtub vastavalt seadusele; juhus on üksnes tundmatu seaduse tähistaja; on mitmeid põhjuslikkuse tasandeid, kuid miski ei pääse seadusest. Selle printsiibi kõige olulisem tunnusjoon tervendamisel on, et midagi ei toimu juhuslikult ─ iga haiguse põhjus on sündmusteahelas, milles haige inimene osales, isegi kui see osalus oli suures osas teadvustamata. Lõppkokkuvõttes on inimene vastutav ja tagajärg on, et ta maksab oma minevikutegude eest haiguse ja valuga olevikus. Seda põhjuse ja tagajärje seadust nimetatakse karmaks. Kirjas galaatlastele ütleb apostel Paulus meile: “Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab.”

Seitsmes hermetismi aksioom on soo põhimõte. See väidab, et kõigel on sugu; kõigel on oma mehelik ja naiselik alge; sugu avaldub kõigil tasanditel. Tuleb saada aru, et sugu tähendab palju enamat kui sugupoolt ─ erinevusi mehe ja naise vahel, mis on füüsilisel tasandil meie jaoks üsna selged. Mentaalsel tasandil on mehelik printsiip avaldunud objektiivse meele, teadvuse, aktiivse meelena. Naiselik aspekt vastab subjektiivsele, alateadlikule, passiivsele meelele. Tundmuste tasandil avaldub mehelik printsiip enesekindluse, viha ja kõigi ekstravertsete emotsioonidena. Naiselik printsiip avaldub vastuvõtlikkuse, kaitsmise ja kõigi introvertsete emotsioonidena. See duaalsus on omane kõigile elusolenditele, sealhulgas inimesele. Inimestena on meis meheliku enesekindluse osa ja naiseliku vastuvõtlikkuse osa. Tervendaja töö on see duaalne loomus kõigepealt iseendas ja seejärel oma kliendis tervikuks liita; viia kõik, kellega ta töötab, harmooniasse ja tasakaalu.

 


 

 

1. OSA

 

Sissejuhatus vaimsesse

tervendamisse ja analüüsi

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    peatükk

 

Tervendav energia ja teadvus

 

 

Tervendav energia ja teadvus on nii võimsad, et tõkestamatult läbi sinu kiirates võivad need paisata sind transiseisundisse. Selles seisundis haigus kaob ja sa võid saada osa õnnetundest, armastusest, lähedusest ja rõõmust, mida elav Universum lakkamatult kogeb.

Teadvust, millest ma räägin, nimetatakse õndsuseks. Energial, millest ma räägin, on hulk nimesid ja see on au sees paljudes ühiskondades. Taoistid Hiinas nimetavad seda chi või qi. Indias on selle vasteks praana ja šakti. Pole tähtis, mis nime see kannab ─ sellel erilisel energial, nagu õndsuselgi, on ainult universaalsed omadused, mis tähendab, et seda võib kasutada füüsilise haiguse, energeetiliste traumade ja karmamustrite tervendamiseks, mis on tõkestanud sulle ligipääsu jõu, loovuse ja sära juurde, mis on sinu sünniõigus.

Selle energia universaalsed omadused hõlmavad elujõudu, loovust ja võimet tervendada, samuti õnnetunnet, armastust, lähedust, rõõmu ja häid iseloomujooni ─ mida on aastatuhandeid tundnud kõikide kultuuride tervendajad. Teadmine, et sa oled nende universaalsete omaduste väljendus, annab sulle alati jõudu saada tervendajaks.

 

Energia ja teadvuse peenväli

Vaimsel tervendamisel töötad sa peamiselt nende ressurssidega, mis on uinuvas olekus sinu energia ja teadvuse peenväljas. Neile, kes on vaimse tervendamise alal algajad, võib see tunduda kummaline, kuid vaimsed meistrid ja tervendajad on aastatuhandeid teadnud, et inimesed on mõõtmetevahelised olendid, kes eksisteerivad, suhtlevad ja tegutsevad nii füüsilises maailmas kui ka energia ja teadvuse peenmaailmas. Praktikas tähendab see, et sul on nii füüsiline keha kui ka teadvuse ja praana (mittefüüsilise energia) peenväli, mis on sinu füüsilise kehaga läbi põimunud. Selles tähelepanuväärses teadvuse ja energia väljas, mida mina nimetan peenväljaks, on mittefüüsilised väljendusvahendid. Need väljendusvahendid koordineerivad oma tegevust sinu füüsilise kehaga, nii et sa saad end vabalt väljendada ja täielikult osaleda nii füüsilises kui ka mittefüüsilises Universumis.

Kuigi enamik inimesi ei teadvusta nende olemasolu, vastutavad peenväljendusvahendid tervise ja heaolu säilitamise eest ning annavad inimolendile võime luua oma ehe identiteet ja osaleda rõõmuga kõikides tegevustes, mis on seotud eluga Maal. Peale nende väljendusvahendite on peenväljas ressursiväljad ja peenenergiasüsteem.

Ressursiväljad on tohutud praana ja teadvuse väljad, mis läbivad sinu peenvälja. Need on sinu peenvälja kõige suuremad osad ning toimivad ühenduslülina iga inimolendi ja Universaalse Teadvuse kui tervendamise allika vahel. Ressursiväljad toidavad sinu energia ja teadvuse väljendusvahendeid, samuti sinu peenvälja teisi elundeid (tšakraid, meridiaane, aurasid jne) ning varustavad sind praana ja teadvusega, mida sul on vaja tervendamiseks keha, hinge ja vaimu tasandil.

Peenenergiasüsteem hõlmab tšakraid ja tšakravälju, meridiaane, auravälju ja väiksemaid energiakeskusi, mis paiknevad hajutatult kogu sinu peenenergiasüsteemis.

Tšakrad on pöörised, mis saadavad praanat läbi sinu peenvälja. Igal inimesel on 146 tšakrat, mis vastavad 146 mõõtmele füüsilises ja mittefüüsilises Universumis. Kolmteist kõige tähtsamat tšakrat paiknevad sinu keharuumis (mittefüüsilise Universumi ruumis, mis läbib sinu füüsilist keha).

Meridiaanid on energiavood, mis ühendavad sinu tšakraid peenvälja ja füüsilise kehaga. On kümme peamist meridiaani ja tuhanded väiksemad meridiaanid hajali sinu peenväljades.

Auraväljad on munakujulised praana ja teadvuse väljad, mis ümbritsevad sinu peeneid väljendusvahendeid kõikides füüsilistes ja mittefüüsilistes mõõtmetes. Neil on kaks osa: sisemine õõnsus, mis on praana ja teadvuse hoidla, ja pinnapiir, mis eraldab sinu sisekeskkonda väliskeskkonnast.

Väiksemad energiakeskused on energeetilise aktiivsuse keskused, mis paiknevad hajutatult sinu peenväljas. Tähtsamad väiksemad energiakeskused paiknevad kätes ja jalgades. Väiksemad energiakeskused toetavad tšakraid ja meridiaane, hõlbustades praana liikumist läbi peenväljade ja füüsilise keha.

Järgnevatel lehekülgedel vaatleme põhjalikumalt nii sinu peenvälja kui ka peenenergiasüsteemi. Praegu on oluline teada kaht asja. Esiteks, samal moel nagu elektrivõrk varustab energiaga kodusid ja kontoreid, saadavad sinu ressursiväljad ja peenenergiasüsteemi elundid (tšakrad, meridiaanid, auraväli ja väiksemad energiakeskused) edasi kogu energia ja teadvuse, mida sinu peenväljendusvahendid ja füüsiline keha vajavad terveks talitluseks ning tervenemiseks keha, hinge ja vaimu tasandil.

Teiseks, et saada kasu kogu teadvusest ja tervendavast energiast, mis on sinu käsutuses ─ ja neid efektiivselt kiirata ─, tuleb leida jõukeskus sinu füüsilises kehas ja peenväljas.

 

Jõukeskuse leidmine

Jõukeskus sinu füüsilises kehas toob sinu teadvuse tagasi keharuumi, kuhu see kuulub (keharuum on ruum, mille hõivavad sinu füüsiline keha füüsilises plaanis ja peenväljendusvahendid peentasandil). Jõukeskus peenväljas toob sind välja minevikust ja tulevikust ning hoiab kindlalt keskendununa igikestvas praeguses hetkes, mis on ainus koht, kus vaimne tervenemine võib toimuda. Kahe jõukeskuse ühendamisel saab sinust kanal enda ja maailma tervendamiseks.

Tantrismi ja taoismi meistrid olid esimeste hulgas, kes mõistsid, kui oluline on jääda keskendunuks mõlemale jõukeskusele. Nad õpetasid oma õpilastele, et kui teadvus jääb tervendamise ajal füüsilisest kehast ja peenväljendusvahenditest ettepoole, langevad nad välja igikestvast praegusest hetkest ja asetuvad tulevikku. Ja kui teadvus jääb tervendamise ajal peenväljast ja füüsilisest kehast tahapoole, langevad need välja igikestvast praegusest hetkest ja asetuvad minevikku. Need algteadmised kinnitasid tantristidele ja taoistidele, et efektiivseks tervendamiseks on oluline keskenduda vahetult füüsilisele ja peenele jõukeskusele, sest tervendamine toimub alati igikestvas praeguses hetkes.

Sa võid jõuda oma jõukeskuseni kõigepealt füüsilises kehas, keskendudes hara’le, ning seejärel peenväljas, kasutades standardmeetodit. Seejärel võid sa nende funktsioonid ühendada, kasutades praana ühendamise mudrat. Praana ühendamise mudra ühendab energiavoolu ja teadvuse, liites need ning hoides sind keskendunu ja tugevana.

 

Füüsiline keskus (hara)

Hara paikneb neli sõrmelaiust nabast allpool ja umbes 2,5 cm selgroost eespool. Jaapani keeles tähendab sõna hara kõhtu. Hara’t seostatakse sageli teise jaapanikeelse sõnaga tanden. Tanden tähendab “eliksiirivälja”. Hara’t võib seega mõista kui kohta sinu füüsilises kehas, kust sa leiad elueliksiiri. See on ka koht, kus sa võid jõuda oma jõukeskuseni füüsilises kehas.

Enamik lääne inimesi ei ole hara tähtsusest teadlikud. See on üks põhjus, miks nii paljudel inimestel ei ole elujõudu ja tervendavat väge, mis on neile kättesaadav. See selgitab ka, miks nii paljud inimesed ei ole tasakaalus ja miks nad on õlgadest veidi kõrgemalt justkui üles riputatud ja kõlguvad nagu nukud. Nende füüsiline keha ja kehahoiak viitavad faktile, et hara kasutamine ei kuulu nende igapäevaellu.

Probleeme, nagu halb kehahoiak, krooniline lihaspinge, mis tõkestab praana voolu läbi peenvälja, kokkusurutud ja väänatud selg, kokkusurutud siseelundid ja vereringehäired, võib otseselt seostada sellega, et tasakaalukese on õlgade juures, mitte hara’s.

Kui sa ei ole keskendunud jõukeskusele oma füüsilises kehas, võivad tekkida lisaprobleemid. See võib tekitada pingeid liigestes ja sidemetes. See võib aidata kaasa mentaalse ja füüsilise väsimuse, isegi depressiooni tekkele.

Niisiis, mida võib hara pakkuda? Väga palju. Jõudmine jõukeskuseni hara’s annab sulle jõudu, tuues sinu teadvuse tagasi füüsilisse kehasse. See ühendab energia ja teadvuse keskused sinu kõhus keskustega südames ja peas. Sinu suguelundid saavad rohkem toitu ja nende talitlus paraneb. Vabastades energia kõhus, pääsed paremini ligi oma sügavamatele tundmustele ja tunnetele. Kõige lihtsam viis jõuda jõukeskuseni hara’s on sooritada tehnikat, mida nimetatakse hara-hingamiseks.

 

Harjutus: hara-hingamine

Hara-hingamine on iidne tehnika, mida kaugetes idamaades on praktiseeritud sajandeid. See on mõeldud selleks, et aidata inimestel leida jõukeskus füüsilises kehas ja ühendada omavahel füüsilise keha funktsioonid. Kui sa tunned, et oled oma kehast võõrandunud või tühi ja vajad sisemist jõudu, oled ärritunud või üle koormatud, hirmunud või vihane, siis toob hara’sse hingamine sulle leevendust.

Sa võid sooritada hara-hingamist mis tahes asendis, kui hoiad selja sirge. Praegu soovitan ma sul hara-hingamist teha selili lamades. Kui teed edusamme, võid hara-hingamist sooritada istudes või seistes.

Kõige parem on alustada hara-hingamist, käsivarred külgedel, peopesad ülespoole ja sõrmed lõdvalt sirutatud. Silmad peaksid olema suletud, lõug hoia lõdvalt, et suu saaks mugavalt veidi lahti vajuda. Selles asendis olles hakka sügavalt läbi nina hingama, tee seda kolm kuni neli minutit. Seejärel vii tähelepanu hara’sse, mis asub neli sõrmelaiust nabast allpool.

Kui sa oled suunanud tähelepanu hara’le, siis esimese asjana märkad vibratsiooni. Veidi hiljem hakkad kogema aistinguid, mis lähtuvad sellest elutähtsast punktist. Sa võid tunda soojust, kihelust ja/või tukslemist, jahedust või survet. Ükski neist aistingutest ei peaks panema sind muretsema; need kõik on normaalsed.

Oluline on märkida, et hingamine on tähtis praana allikas. Iga hingetõmbega siseneb praana sinu peenvälja. Praana vibreerib ja koostoimes hara’ga tekitab resoneeruva vibratsiooni, mis aktiveerib praanat veelgi.

Jätka sügavat nina kaudu hingamist kaks kuni kolm minutit. Pärast kahte kuni kolme minutit hinga viieni lugedes läbi nina sisse. Sisse hingates tunneta, et hingad hara’sse. Mõju suurendamiseks kujutle, et voolav vedelik täidab selle elutähtsa punkti energia ja valgusega. Hoia viieni lugedes hinge kinni, keskendades samal ajal tähelepanu hara’le. Hingepeetuse ajal hakkad tundma, et hara muutub soojaks ja sinu tasakaalukeskus nihkub sellesse elutähtsasse punkti.

Kui oled viieni lugedes hinge kinni hoidnud, hinga viieni lugedes suu kaudu välja. Väljahingamine ja sellele järgnev sissehingamine ei tohiks olla eraldatud. Ainult hingepeetuse ajal ei ole rütm tavapärane.

Soorita seda harjutust kaks kuni kolm korda nädalas umbes kahekümne minuti vältel. Kui saad hara-hingamise selgeks, tood jõukeskuse oma füüsilisse kehasse tagasi. Ja sa rohkendad energiat, mis sul tervendamiseks on. Vajadusel korda harjutust.

 

Peenenergiakeskus

Nüüd, kui sa oled õppinud hara’le keskenduma, oled valmis võtma kasutusele jõukeskuse oma peenväljas. Selleks sooritad sa harjutuse, mida nimetatakse standardmeetodiks. Standardmeetodile kulub umbes kakskümmend minutit. Esimeses osas lõdvestad sa oma füüsilise keha suuremad lihasgrupid neid pingutades ja lõdvestades. See aitab sul meelt vaigistada, vabastades jääkpinged ja energia, mis on kinni pinges lihastes. Teises osas kasutad sa peenväljale keskendumiseks kavatsust.

Oluline on märkida, et selles harjutuses toimib sinu kavatsus sarnaselt arvuti tarkvaraprogrammiga. Nii nagu tarkvaraprogramm annab arvutile käsu täita teatud ülesanne, annab kavatsus sinu ehedale meelele käsu pöörata meeleelundid sissepoole.

Meeleelundid on sinu meeled, mis koguvad füüsilist teavet, samuti sinu teised, mittefüüsilise teabe saamise vahendid, nagu intuitsioon. Kui sa kasutad oma kavatsust õigesti ─ ilma ennast jälgimata, liigselt püüdmata, segamata kavatsust meeleolude ja endas kahtlemisega ─, pöördub sinu taju iseenesest sissepoole.